Pierwsze kroki z programem

Konfiguracja:

EPP: Pierwsza konfiguracja
Aby rozpocząć pracę wystarczy wprowadzić dane pojazdu (lub pojazdów):

(1) - Wejdź w Ustawienia.

(2) - Wejdź w listę pojazdów. Puknij w + (plus) aby dodać pojazd.

(3) - Wpisz: numer rejestracyjny, stawkę za kilometr (aktualne można znaleźć np. tu: Stawki za 1 kilometr), pojemność silnika.
Są to informacje wymagane. Po ich wprowadzeniu można „włączyć” pojazd przełącznikiem (4).

(5) - informacje dodatkowe - nie są wymagane.

Następnie należy przejść do ekranu początkowego Start i wybrać aktywny pojazd.

Od tego momentu możesz już wprowadzać dane przejazdów i wydatków.

Jeżeli wcześniej była prowadzona już ewidencja innymi metodami można wpisać dane początkowe z niej przeniesione.
Należy wybrać pojazd, przewinąć poniżej notatek i puknąć w Dane początkowe, następnie wprowadzić wartości z końca poprzedniej ewidencji oraz wpisać miesiąc rozpoczęcia ewidencji za pomocą EPP. Powinien być to miesiąc poprzedzający wprowadzenie pierwszych danych w EPP. Dane początkowe można zmieniać i poprawiać (co ma oczywiście wpływ na wartości w następnych miesiącach).


Pierwszy przejazd:

Z zakładki Start wybierz: Nowy przejazd lub z puknij w + (plus) w zakładce Przejazdy.
Pojawi się ekran informacji o przejeździe.
EPP: Informacje o wyjeździe
(1) - Zmień datę jeżeli inna niż dzisiejsza.
(2) - Podaj długość trasy (7) lub wprowadź początkowe wskazanie licznika (5) a po przejechaniu trasy końcowe (6). Jeżeli chcesz zmienić np. tylko ostatnie dwie cyfry to puknij w cyfrę drugą od końca - zaczniesz wpisywanie liczby od niej.
(3) - Wpisz cel wyjazdu (8), trasę tylko w pole (9) np. „Wrocław, jazdy miejskie” lub trasę od (9) do (10). Puknięcie strzałki (11) oznacza przejazd „tam i z powrotem”, strzałka pojawia się po wprowadzeniu tekstu w pole (10).

Opis wyjazdu możesz wprowadzać i zmieniać etapami, program będzie przypominał o przejeździe w edycji (niedokończonym).
Po wprowadzeniu wszystkich danych puknij w przycisk Gotowe.
Jeżeli będziesz chciał zmienić potem dane, puknij w Edycja.


Pierwszy wydatek:

Z zakładki Start wybierz: Nowy wydatek lub z puknij w + (plus) w zakładce Koszty.
Pojawi się ekran informacji o wydatku.
Ewidencja Przebiegu Pojazdu na iPhone - WydatekEwidencja Przebiegu Pojazdu na iPhone - Rodzaj wydatkuEwidencja Przebiegu Pojazdu na iPhone - Rodzaj wydatku (inny)
(1) - Zmień datę jeżeli inna niż dzisiejsza.
(2) - Podaj numer dokumentu.
(3) - Wybierz z listy (6) rodzaj wydatku.
(7) - Wybierz Inny jeżeli wydatku nie ma na liście i wpisz jego opis (8).
(9) - Nowy opis wydatku możesz dodać do listy pukając w Dodaj.
(4) - Wprowadź wartość wydatku (zależnie od jego rodzaju brutto lub netto).
Nie zapomnij o konieczności zamieszczenia numery rejestracyjnego na dokumentach kosztowych dotyczących tego pojazdu.
(5) - Jeżeli w Ustawieniach włączyłeś Kontrahent w koszt., możesz dodać informacje o kontrahencie (wystawcy dokumentu).

Dane wydatku możesz wprowadzać i zmieniać etapami, program będzie przypominał o wydatku w edycji (niezapisanym).
Po wprowadzeniu wszystkich danych puknij w przycisk Gotowe.
Jeżeli będziesz chciał zmienić potem dane, puknij w Edycja.


Raporty, eksport danych:

Ewidencja Przebiegu Pojazdu na iOS - RaportyEwidencja Przebiegu Pojazdu na iOS - Raport
(1) - W zakładce Raporty wybierz pojazd (jeżeli jest aktywny więcej niż jeden pojazd).
(2) - Wybierz miesiąc dla którego dla którego chcesz wygenerować raporty.
Zależnie od potrzeb puknij w Przejazdy (3), Zestawienia (4) lub Koszty (5).
W przypadku Przejazdów i Kosztów pojawi się od razu ekran z tabelą HTML
W przypadku Zestawień będziesz mógł zobaczyć raport limitów, wydatków i możliwych do zaliczenia w koszty wartością dla poszczególnych miesięcy w roku. N: oznacza wartość liczoną narastająco od początku roku, M: wartość w danym miesiącu. Na niebiesko podana jest wartość możliwa do odliczenia w danym miesiącu.
Puknij w Eksport (6) aby zobaczyć tabele HTML, wybierz HTML lub CSV (7) zależnie w jakim formacie chcesz wysłać raport i puknij w Mail (8). lub Drukuj.
Tabela zostanie dołączona do maila jako załącznik. W ustawieniach eksportu możesz wprowadzić typowy adres e-mail na jaki najczęściej będziesz wysyłał raporty.
Raporty w HTML po odebrani na komputerze są gotowe do wydrukowania z przeglądarki WWW.